Buscar Video
Resultado de Videos 1 - 7 de 7
 

Tags relacionados: polywood  deep  seating  and  poly  cup  holders  IV  Feria  Asociaciones  Entidades  Artistas  Blanquerna  Palma  Mallorca  Lugar    Exhibición  Dani  Comas  biketrial  mallorca  surf  action  2010  Petra  municipio  pla  de  Mallorca  Petra  ray  Junípero  Serra  españa  tenis  cuartos  davis  copa  cup  rafa  nadal  rafa  almagro  feli  robrero  davis  cup  copa  tenis  benidorm  lluvia  ensaladera  españa  argentina  copa  davis  rafael  nadal  mallorca  final  tenis  cup  ferrer  feliciano  verdasco 

Ordenados por: Fecha - Título - Visualizaciones - Votación

Buy Online Polywood Deep Seating and Poly Cup Holders
Premium Poly Patios offers polywood deep seating chairs. Our goal at Premium Poly Patios is to provide an excellent shopping experience from start to finish. Our poly cup holders works perfectly with any chair with arms! This cup holder is made with 100% recycled poly lumber so it will never never rot - warp - fade or splinter. Easily attaches to any Berlin Gardens Collection Chair. Weather resistant - so never worry about leaving it exposed to the elements whether they be the salt air - snow - extreme sun - you name it - it´s no match for the durability of poly lumber furniture by Berlin Gardens! For more information about polywood deep seating and poly cup holders call @ 877-904-1234.

Address:- 4715 Township Road 366, Millersburg, OH 44654

Phone:- 877-904-1234

Website:- http://www.poly-lumber-furniture.com
Añadido: 210 días antes por poly_patios_
Duración: 0.00
Visto: 205 | Comentarios: 0
Puntuación: 0
IV FERIA DE ASOCIACIONES ENTIDADES Y ARTISTAS Palma Mallorca
Las instalaciones para la celebracion de la IV FERIA DE ASOCIACIONES ENTIDADES Y ARTISTAS, lucía sus galas tras que pocas horas antes de la filmacion presente, habian tenido la presencia de las Autoridades. No se llegó casi en ningun momento a la aglomeración, pero el paso de visitantes era constante. La amabilidad de los expositores fué notoria, los gestores de la Asociacion Bons Aires Arxiduc fueron notablemente activos a lo largo de la jornada que acabó sobre las 23 horas, a pesar de la Final de Copa, y que prolongaron la Feria despues de las 20 horas con las actuaciones de musica baile y torradas.
Les instalacions per a la celebració de la IV FIRA D´ASSOCIACIONS ENTITATS I ARTISTES, lluïa les seves gales després que poques hores abans de la filmació present, havien tingut la presència de les autoritats. No es va arribar gairebé en cap moment a l´aglomeració, però el pas de visitants era constant. L´amabilitat dels expositors va ser notòria, els gestors de l´Associació Bons Aires Arxiduc van ser notablement actius al llarg de la jornada que va acabar sobre les 23 hores, tot i la Final de Copa, i que van prolongar la Fira després de les 20 hores amb les actuacions de música ball i torrades.
The facilities for the celebration of the Fourth ENTITIES AND FAIR ARTISTS ASSOCIATIONS, wore their finery after that few hours before filming this, had had the presence of the authorities. There was no almost no time to agglomeration, but the passage of visitors was constant. The friendliness of the exhibitors was notorious managers Bons Aires Arxiduc Association were remarkably active throughout the day which ended about 23 hours, despite the Cup Final, and the fair lasted 20 hours after music performances by dance and toasts.
Die Einrichtungen für die Feier der Fourth UNTERNEHMEN UND FAIR KÜNSTLER VEREINE, trugen ihre Putz nach, dass nur wenige Stunden vor Drehbeginn dieser, hatte die Anwesenheit der Behörden. Es gab keine praktisch keine Zeit, um eine Agglomeration, aber die Passage von Besuchern konstant war. Die Freundlichkeit der Aussteller war berüchtigt Manager Bons Aires Arxiduc Vereinigung waren bemerkenswert aktiv den ganzen Tag, die etwa 23 Stunden beendet, trotz der Cup-Finale und die Messe dauerte 20 Stunden nach Musikdarbietungen durch Tanz und Toasts.
Añadido: 2103 días antes por TonyMoya
Duración: 447.60
Visto: 2396 | Comentarios: 0
Puntuación: 0
Exhibición Dani Comas biketrial mallorca surf action 2010
Dani Comas, dos auténticos malabaristas del biketrial que atesora un fabuloso palmarés trufado de éxitos. - 7 times Biketrial World Champion - 3 times World Team Champion - 3 times World Indoor Cup Champion - 3 times European BikeTrial Champion. - 1 time European Indoor Cup Champion. - 6 times Spanish Champion. - 4 Guinness Records. - 3 World Record.
Añadido: 3105 días antes por declipse
Duración: 412.36
Visto: 4686 | Comentarios: 0
Puntuación: 0
Petra municipio pla de Mallorca Petra ray Junípero Serra
Petra municipio de mallorca pla de Mallorca ray Junípero Serra. Petra es un municipio de la comunidad autónoma de Islas Baleares, España. Situado en la isla de Mallorca, en la comarca de la Pla de Mallorca. Petra es el municipio de la viña por excelencia. También celebra una de las ferias más importantes de toda Mallorca, la Mostra d´Art i Empresa, (el 4º domingo de Octubre). # ray Junípero Serra, misionero, evangelizador de California. # Antonio Bauza Fullana, soldado que luchó en el sitio de Baler, superviviente de los Últimos de Filipinas y héroe de España. HISTORIA El districte de Petra és un dels dotze en que els conquistadors catalans dividiren l´illa de Mallorca desprès de vèncer als sarraïns. Petra comprendria en els segles XIII als termes actuals de Petra, Villafranca, Sineu, Sant Joan i Lloret de Vistalegre. Aquest districte correspongué al Rei Jaume I, que el distribuí entre els seus cavallers. Posteriorment, part de Petra va passà a mans del Rei Sanç. Petra fou propietat del cavallers de les famílies Burgues, Sant Joan, Sant Martí, Desbach i Sureda. Durant els segles XVI i XVII, Petra era una localitat de les més puixants de Mallorca en quant a nombre d´habitants i a producció agrícola, principalment cerealista. És en aquest període que es duen a terme les obres dels dos edificis més rellevants del poble, l´església parroquial i el convent de St. Bernadí, encara que hi hagué llargues temporades d´epidèmies i de sequeres que minvaven la població i les collites. El poble d´Ariany va pertànyer al municipi de Petra fins que el 1982 es va independitzar. INFORMACIÓ GENERAL DEL POBLE DE PETRA El municipi de Petra té una supercifie de 6930Ha. i una població de 2762 habitants El nom de Petra il·lustra per ell mateix les particularitats del poble. Els pobladors romans simbolitzaren amb una pedra l´essència principal d´aquest lloc i encara avui, després de quasi vint segles, la mateixa imatge ens serveix per definir el paisatge físic i humà de la vila. Diuen que a Petra el dimoni s´hi va retre. D´aquesta manera tan simple ens retreu el refranyer com és i ha estat aquest poble: tan laboriós i de caràcter tan ferm que cap mal per pitjor que fos l´ha pogut sotmetre. Petra reuneix tots els ingredients bàsics i comuns dels pobles del Pla: Una planura de terres fèrtils interrompuda per petites elevacions. En el cas de Petra el Puig de Bonany és el contrapunt que romp l´horitzontalitat de la zona i els llocs des d´on es pot admirar bona part de Mallorca, del Pla , de la serra de Tramuntana i de la Badia de Alcúdia. Aquest mirador excepcional ha estat sempre la referència històrico-social i religiosa dels petrers, el punt entorn del qual ha girat la vida del poble perquè en el Puig s´hi trobà la Mare que ha protegit les messes i la salut de la població. Petra es un poble rural de gran activitat agrícola i ramadera fins un passat molt recent, que queda testimoniada pels molins que encara hi ha, per les possessions com Son Mieres, Son Santandreu, Els Cabanells Vells i Ses Cabanasses i per els oficis artesanals dedicats a la fabricació i manteniment de maquinària agrícola tradicional. L´altre activitat principal del poble ha estat l´extracció de marès i de material de construcció. És també un endavament important de vies de comunicació amb altres pobles del Pla i de llevant de l´illa, i això n´ha facilitat les relacions sòcio-econòmiques amb aquestes comarques. El Puig de Bonany El puig, de 317m d´altitud, és un espai natural protegit per la llei. Hi resten encara petits redols d´alzinar, el sotobosc, a causa de la seva localització, esta format principalment per espècies de la garriga, amb pocs elements d´alzinar típic com son els brusc , l´esparreguera d´ombra, d´alzineta, el llampúdol i el bell endemisme de les Balears i d´Occitània, el pa bocí. La garriga d´ullastre i garballó ocupa la major superfície d´aquesta àrea natural, on hi abunda la mata, el matapoll, el pi i l´herba de sant Pons, la gavarrea, el càrritx, l´estepa blanca i la llimonenca, l´aritja, l´albó, la ceba marina, la respeta i també diferents espècies d´orquídies. Entre els animals invertebrats que hi habiten, hi poden observar les papallones diürnes com la papallona rei i la reina, l´escarabat blanc del pi i la tortuga mediterrània. També hi trobam dragons i, més rares i esquives, les serps negres. Els animals de pèl hi son representats pels conills, els eriçons, la rata cellarda, el ratolí de camp, les rata- pinyades i el petit mostel. Els animals de ploma son abundosos, entre els petits ocells hi trobam la cadernera, el verderol, el passerell, el buscaret, el rossinyol, el ropit, tec; també hi ha petits rapinyaires com el xoriguer i el mussol. El Torrent de na Borges El torrent de na Borges és un dels més importants, des punt de vista naturalístic de Mallorca. Recull les aigües de les terres de Llevant. Per el terme municipal de Petra discorre un tram de torrent abans de desembocar a la Badia d´Alcúdia, fent partió entre els termes d´Artà i St. Margalida. La vegetació dels voltants del torrent és una garriga d´ullastre i garballó amb càrritx, llampúdol, mates i estepes; és la comunitat que substitueix a l´actualitat l´alzinar ¡, que en temps passats cobria la major part de la zona. De l´antic bosc en resta qualque alzina centenària acompanyada per l´alzineta, la selaginella, i els endemismes pa porcí i la lleganyova. El bosc de rivera es fragmentari, fruit de l´aïllament insular i de l´aprofitament secular per part de l´home, que l´ha transformat totalment, conrant part del seu llit, i hi ha introduït platers. Resten dispersos els polls, els espinarels, la gatassa, la gavarrera, la rapa, l´esbatzer, les pintes de moro, la canya, el tamarell i diferents espècies de jonc. Per la diversitat de biòtips, la fauna hi és rica i variada . Al torrent hi abunda el granot, la serp d´aigua i qualque parella de fotges, la gallineta d´aigua i coll blau, que han pogut fugir dels depredadors i dels caçadors. També hi son abundants els dragó, les tortugues mediterrànies, en canvi el calàpet i la serp negre hi son ocasionals. Entre els mamífers no és rara la salvatgina, la rata cellarda, els ratolins de camp, i la rata. La fauna ornítica és abundant. I no es gens rar observar ocells de prat com són l´arpella, els argrons blancs, blaus i roigs, els colls blaus i els cullerots. Dels ocells nocturns es poden sentir el mussol i l´òliba, entre els rapinyer, i el sabal.lí, el rossinyol, entre els altres. La tórtora era un temps abundant, igual que els torts i altres ocells, que poc a poc es fan més rars. FIRES, FESTES I MERCATS FIRA: És el Dissabte del 3er diumenge de Setembre. MERCAT: Tots els dimecres al Carrer Ample. FESTES: - Sant Antoni, 16 de Gener. La nit anterior es fan foguerons i el dia de Sant Antoni, les beneïdes. - Santa Praxedis, 21 de juliol. Ses Completes. La Corporació Municipal es dirigeix a l´Església acompanyada del dimoni i dels xeremiers i en arribar s´entona el cant de la patrona. - Tercera festa de Pasqua, anada a Bonany a peu. - Tercer diumenge de setembre, es fa una festa d´homenatge al Pare Serra amb desfilada de carrosses i ofrena floral. - Segon diumenge d´agost, anada a Son Serra amb carro, organitzada per Serra Mamerra i que recupera una antiga tradició local - 2 d´Agost, Festa de la Mare de Déu dels Àngels. Son les Festes del Convent. - 4rt. Diumenge d´octubre. Mostra d´Art i Empresa Església Parroquial de Sant Pere Les dimensions i la perfecció d´aquest temple ens demostren que Petra va ser un poble molt pròsper en èpoques passades. El titular de la parròquia és sant Pere, encara que la patrona de la vila es santa Praxedis. L´església es un monument gòtic, edificat paradoxalment, durant els períodes del renaixement i del barroc, entre els segles XVI i XVII. La primitiva església està documentada el 1248 i ja era dedicada a l´advocació de Sant Pere. Creus de Terme A Petra es localitzen un total de tres creus: ´ Creus des cementiri: La creu és del segle XV, té figures d´alt relleu, és d´estil gòtic. ´ Sa creu antigament, Creu des Còdols: que dona nom a la Plaça de sa Creu, va ser construïda el 1892… ´ Creu des Valls: situada a la unió del carrer de ciutat i de sa creu, la creu és del 1891 i el conjunt es neogotic i esta construït en pedra de marès. És llatina ´ Creus des cementiri: La creu és del segle XV, té figures d´alt relleu, és d´estil gòtic. Molins de vent El fet que Petra ha esta durant segles un municipi dedicat exclusivament a l´agricultura de secà el relaciona directament amb aquests edificis dedicats a la transformació de cereals. Es té constància que existeixen 19 molins fariners i 12 d´ells han arribat als nostres dies. La majoria d´aquests molins son torres de molí amb base quadrada. Alguns estan abandonats o serveixen de colomer o de galliner i alguns han estat reutilitzats com a habitatge. De tots aquests el darrer que funcionà a Petra fou el molí d´en Xim que ja molia al 1748. Els altres molins d´aquest conjunt són el molí d´en Penya, el molí d´en Tromper, molí d´en Guillem Font, i molí d´en Font. A l´altre punta del poble, vora la carretera de Son Serra, localitzem dos molins més, el molí de l´Amo en Joan Moragues i el molí d´en Beaça, que té la torre retallada. A les proximitats del nucli urbà s´aixequen tres molins més el molí d´en Valero, el molí d´en Guillem Maimó (amb un petit cintell. Lluny del poble, vora la carretera de Son Serra trobam el molí de Son Frare. Molí d´en Tromper Molí d´en Font Convent de Sant Bernadí A mitjan lloc del Carrer Major trobam el carrer de franciscans observants de Sant Bernadí de Sena, on Fra Juniper va rebre els primers ensenyaments. Les arrels d´aquest convent responen a una petició dels jurats de la vila feta als pares franciscans perquè fundessin un convent a Petra. Els franciscans hi accediren i es construí una primitiva capella, l´actual capella de Betlem que ben aviat va ser ampliada i quedà integrada dins la nova església, acabada al 1677. El convent ha estat seu de diverses funcions d´ençà que es fundà l´any 1607: col·legi de missions apostòliques, casa de retir i escola de gramàtica. L´exclaustració de 1835 convertí part del convent en cases particulars. Els franciscans tornaren ocupar el convent l´any 1969 Santuari de la Mare de Déu de Bonany Els tres edificis més rellevants dels poble, l´església parroquial, el convent de Sant Bernadí i el Santuari de Bonany, estan lligats a la vida religiosa. El Santuari és però, el que millor simbolitza la tradició i la història de Petra, molt vinculada al Puig que antigament s´anomenava d´en Burguès i també puig de Maria. El primer oratori s´edificà a principis del s. XVII per iniciativa del rector de Petra mossèn Miquel Vicens, perquè albergà la imatge de la mare de déu que segons la tradició, els cristians havien amagat dins d´una cova durant la dominació islàmica i que després de la conquesta catalana es va recuperar. Sembla que la població, que depenia per complet del camp, patia les conseqüències d´alguns anys de sequera, fins que l´any 1609, la intersecció de la Mare de Déu, va fer possible que plogués abundantment i que s´obtingués una bona anyada. Aquest es l´origen del nom de Bon Any, transmès amb diferents variant de generació en generació. El primer oratori s´edificà a principis del s. XVII per iniciativa del rector de Petra mossèn Miquel Vicens, perquè albergà la imatge de la mare de déu que segons la tradició, els cristians havien amagat dins d´una cova durant la dominació islàmica i que després de la conquesta catalana es va recuperar. Sembla que la població, que depenia per complet del camp, patia les conseqüències d´alguns anys de sequera, fins que l´any 1609, la intersecció de la Mare de Déu, va fer possible que plogués abundantment i que s´obtingués una bona anyada. Aquest es l´origen del nom de Bon Any, transmès amb diferents variant de generació en generació. Actualment el santuari, és un lloc on els petrers solen anar per passar-hi estones d´esbarjo a l´aire lliure i per celebrar-hi esdeveniments socials i festes. El dimarts de pasqua s´hi fa una pujada col·lectiva, el pancaritat Casa natal de Fra Juníper Serra La casa on va néixer Juníper Serra (1713) es troba a la zona anomenada del Barracar Alt, la part més antiga del poble. Es una casa típica de pagesia del pla dels ss. XVII i XVII. Consta de dues plantes; s´hi conserven l´emmarcat característic i l´arc que divideix la casa amb dues estances principals. Hi ha mobles i estris de l´època del beat i el cup on es feia el vi. Aquesta vivenda va ser cedida a la ciutat californiana de San Francisco; la ´Society of Califòrnia Pioners´ la gestionà d´ençà del 1958 i actualment és administrada per la Societat d´Amics del Pare Serra. Museu de Fra juníper Serra (centre d´estudis juniperians) Aquesta casa fou construïda l´any 1959 pels Amics de Fra Juníper Serra. La planta baixa es dedica a museu de la vida i obra del beat ¡. Hi trobam documentació i informació gràfica dels territoris americans que recorregué i evangelitzà. La campana prové de la Missió de Santa Bárbara del Camino Real (Califòrnia) Plaça de Fra Juníper Serra L´antiga Plaça de la Constitució va canviar el seu nom el 1892 pel de Fra Juníper Serra. El monument que el representa i que presideix la plaça és de l´escultor Guillem Galmés. El 1913 es va beneir el monument davant d´una gran multitud, les despeses del conjunt escultòric s´havien sufragat per subscripció popular i tot el procés havia estat impulsat pel Pare Francesc Torrens, historiador de la vila i del pare Serra. El poble dedicà també un monument al pare Torrens, que esta davant el portal major de l´església. Monument al Batle Antoni Oliver El trobarem a sa Plaça de sa Creu, és un homenatge dels petrers a Antoni Oliver Ramis que fou el primer batle de la democràcia i que ocupà el càrrec entre els anys 1978 i la seva mort l´any 1985. Convent de Sant Francesc Al carrer Font,24. Aquest convent de monges fou fundat l´any 1888 Destaca la capella amb les imatges de la Immaculada, de San Francesc i San Josep.
Añadido: 3132 días antes por declipse
Duración: 41.17
Visto: 5316 | Comentarios: 0
Puntuación: 0
España ya esta en cuartos de la Davis
España ya esta en cuartos de la Davis
Añadido: 3632 días antes por Sara
Duración: 189.59
Visto: 5584 | Comentarios: 0
Puntuación: 0
Rafa, Almagro, Feli, Robredo Practicando - Davis Cup 2009
Rafa, Almagro, Feli, Robredo Practicando - Davis Cup 2009
Añadido: 3638 días antes por Andreu
Duración: 55.04
Visto: 3871 | Comentarios: 0
Puntuación: 0
Rafa Nadal desde Mallorca felicita al Equipo de la Davis
Rafael nadal felicita al equipo ganador de la copa davis desde Palma de Mallorca
Añadido: 3740 días antes por lucas
Duración: 79.23
Visto: 6581 | Comentarios: 0
Puntuación: 0
 
1